Бюджет 2016г.

Бюджет 2016г.

Отчет за първо тримесечие, разпоредител ОДЗ№16 „Българче“- Отчет за първо тримесечие 2016

Отчет за второ тримесечие, разпоредител ОДЗ№16 „Българче“-  Отчет за второ тримесечие 2016

Отчет за трето тримесечие, разпоредител ДГ№42„Българче“- Отчет за трето тримесечие 2016

Отчет за четвърто тримесечие, разпоредител ДГ №42 „Българче“- Отчет за четвърто тримесечие 2016