Екип

ЕКИП НА ДГ №42‘‘БЪЛГАРЧЕ‘‘

Яслена 1

Марияна Андреева-мед. сестра

Веселина Георгиева-мед. сестра

Яслена 2

Наталия Гинева-мед. сестра

Теодора Вълева-мед. сестра

 

Помощник възпитатели към яслените групи:

Пенка Ганчева

Иванка Иванова

Виолета Георгиева

 

I гр.

Елена Колева-Главен учител

Александра Атанасова-Учител

Даниела Димова-Пом. възпитател

 

II гр.

 

Таня Жендова-Старши учител

Анита Динкова-Учител

Диана Маринова-Пом. възпитател

 

III гр.

Галина Попова-Учител

Даниела Димитрова-Учител

Златка Андонова-Пом. възпитател

 

IV А гр.

Велислава Христова-Старши учител

Мария Георгиева-Старши учител

Миглена Илиева-Пом. възпитател

 

IV Б гр

Диана Антонова-Учител

Красимира Иванова-Учител

Диана Петрова-Пом. възпитател

 

Общ работник и огняр – Димитър Михалев