История

Запознайте се с историята на детска градина „Българче“

за ДГ-„Българче“

Обединено детско заведение се намира в ж.к. „Владислав Варненчик“ в гр. Варна. Строежът на сградата започва през 1980 година, а тържественото откриване и именуване на детското заведение „Българче“ през 5.11.1981 година с капацитет за 175 деца.

Сградата е построена за 2 яслени групи и 4 групи детска градина.
От 1983 г. към детското заведение се откриват филиали: в бл.9 – 3 групи, в бл.308 – 2 групи през 1984г., в бл.21 – 1 подготвителна група.

Така ОДЗ№16 “ Българче“ работи общо с 12 групи.
От 1981г. до 1992г. директор на детското заведение е г- жа Анка Христова Алексиева, носител на значка – отличник на МНП.

От 1.08. 2016г. с влизане в сила на новия закон за образованието, детското заведение с променен статут, от Обединено детско заведение №16 „Българче“ се променя на Детска градина №42 „Българче“.

От 1993г. до 2016г. директор на детското заведение е г- жа Димка Йорданова Павлова.
От януари 2017г. директор на детското заведение е г-жа Магдалена Георгиева Вълкова.

Днес детското заведение работи с 2 яслени и 5 градински групи.
Персонала в детската ясла се състои от медицински сестри и помощник възпитатели. Игрите и упражненията са под формата на специално организирани занимания. Структурирани са последователно и позволяват да се осъществяват действия и операции с надграждане. Усилията на екипа в детската ясла са насочени към посока на развитие на детското възпитание, насърчаване на детските мотиви и способности.

В детската градина един от най-важните приоритети е подготовката на децата за училище, както и формиране на физическа, здравна и социална култура на децата. В резултат на тези дейности, децата се представят отлично във всички мероприятия от градски и регионален мащаб, в който детската градина активно се включва. Нашите възпитаници са отличавани с грамоти и награди за своите постижения от конкурси, литературни произведения, модерни и народни танци, както и спортни постижения.

Със своята богата материална база, детското заведение е желано място за децата. Създадени са условия за пълноценно развитие, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.