Контакти

ДИРЕКТОР

Магдалена Вълкова

Тел: 0882 567 086

Email: dg42bulgarche@abv.bg

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Ив. Янева, М. Андреева-ясла

Тел: 0882 569 057

Email: dg42bulgarche@abv.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Христина Маринова

Тел: 0899 929 685

Email: dg42bulgarche@abv.bg

АДМИНИСТРАЦИЯ

Диaна Иванова- ЗАС

Тел: 0882 383 827

Email: dg42bulgarche@abv.bg