На 29.05.2019г. Г-жа Елена Колева-Гл. учител в ДГ „Българче“ бе удостоена с Почетно отличие „Неофит Рилски“ от Министерство на образованието и науката за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование