СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 23.05.2019г. от 10.00 часа в двора на Детската градина, ще се проведе тържествено закриване на Учебната година.
Очакваме Ви да споделите празника с нас!
(при дъждовно време празникът ще се проведе в групите без родители).