Прием

Проверка на свободните места в ДГ „Българче“

Свободни места детска ясла

Свободни места детска градина

Здравни изисквания

Здравни изисквания за прием