Работа по проект „Заедно за всяко дете“ модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование.
„Период на изпълнение:
01.10.2019 – 25.11.2019г.