Обучение на децата от ДГ „БЪЛГАРЧЕ“ „Да се пазим от огъня“
На 10.09.2019г. от 10.00 часа в Детската градина се проведе учебна евакуация пожар
от III РС ПБЗН-Варна.