Уважаеми Родители,
Предстоят родителски срещи в различните възрастови групи.
Родителските срещи ще се проведат от 17.30 часа и на следните дати.

Ia група – 25.09.2019г.- 17.30 часа
Iб група – 26.09.2019г.- 17.30 часа
II група – 24.09.2019г.- 17.30 часа
IIIгрупа – 18.09.2019г.- 17.30 часа
IV група – 19.09.2019г.- 17.30 часа