„Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че не дължите такса за детска градина за периода на извънредното положение.

Таксите за месец Март можете да заплатите след възобновяване дейността на Детската градина,

като за периода на забавяне няма да се дължат лихви.“